Contact

Teamtrainingen

De Analizo talentenscan is in combinatie met vele trainingen mogelijk. Hieronder staan een aantal mogelijkheden voor teamtrainingen beschreven.

 

Feedback geven en ontvangen

Door deze training leer je door het geven of ontvangen van feedback tijdens gesprekken verandering te signaleren in gedrag bij jezelf of bij de ander. Je leert hoe je het kunt inzetten bij de gesprekken met de mantelzorger, collega, leidinggevende of andere stakeholders van jouw cliënt.
Wat brengt het jou en je team:

 • Je bent in staat feedback als onderdeel van je dagelijkse werk toe te passen.
 • Je hebt beter zicht in je eigen gedrag en in het gedrag van je collega’s.
 • Je kunt feedback formuleren volgens de juiste communicatieregels.
 • Je bent in staat door middel van feedback goede relaties op te bouwen.

 

Teamoverleg: effectief en succesvol

Overleggen om te overleggen? Niet tot een gezamenlijke beslissing komen? Herken je dit ook voor jouw team? Dan is deze training voor jullie de uitkomst. Je leert samen met jouw eigen team de juiste technieken om het teamoverleg productiever, korter en besluitvaardiger te laten verlopen. Hierdoor ontstaat er een sterker teamcommitment en het meest efficiënte resultaat. Deze training draagt bij aan de resultaatverantwoordelijkheid van teams.
Wat brengt het jou en je team:

 • Je bent op de hoogte van de theorie en opbouw van een overleg.
 • Je hebt inzicht in de mogelijke rolverdelingen.
 • Je hebt meer inzicht in de verschillende kwaliteiten en talenten van de andere teamleden en kan dit ook met de andere teamleden delen.
 • Je bent samen met je team in staat om het resultaat en de wijze van uitvoering van het teamoverleg gezamenlijk te definiëren.
 • Je herkent de valkuilen van team overleggen, kan hierop bijsturen en blijft daardoor als team straks op koers.

 

Het goede gesprek

De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat, is belangrijk in je dagelijkse werk. Het helpt je om anderen beter te begrijpen en bevordert een goede samenwerking met zowel je collega’s alsook bijvoorbeeld de stakeholders. Goede gesprekken voeren, wat komt daarbij kijken? In deze training krijgt je team informatie en tips met betrekking tot gespreksvoering. De belangrijkste vaardigheden voor zorgprofessionals worden behandeld. De teamleden oefenen individueel in gesprekken vanuit hun eigen praktijk. De trainer fungeert ook als acteur om team casuïstiek zo reëel mogelijk te oefenen.
Wat brengt het jou en je team:

 • Je hebt inzicht in de verschillende aspecten van communiceren en storende factoren hierbij.
 • Je hebt handvatten gekregen voor effectieve doelgerichte gespreksvoering.
 • Je hebt inzicht in jouw eigen manier van communiceren in wat je kunt om een bepaald effect te bereiken.
 • Je leert zelf regie te houden tijdens het gesprek dat jij voert.

 

Flexibel versus duidelijke grenzen

Het is belangrijk om een goede balans te vinden in je reguliere werk qua inzet en wat er allemaal extra van je gevraagd wordt als zorgprofessional. Aan de ene kant wil je je cliënten en/of collega’s zo goed mogelijk helpen en ondersteunen, maar aan de andere kant moet je ook je eigen (of team) grenzen bewaken. Als zorgprofessional wil je graag voor anderen zorgen en zeg je niet graag nee. Tijdens deze training worden er handvaten gegeven hoe je met deze situaties omgaat.
Wat brengt het jou en je team:

 • Je leert nee te zeggen zonder een goede relatie met je collega of het team te verliezen.
 • Je leert de juiste balans in het willen zorgen voor en wat daadwerkelijk uitvoerbaar is.
 • Je krijgt inzicht in de methodes die er zijn in grenzenbewaking.
 • Je leert teambreed grenzen te bewaken.

 

Personeelszaken in een team

In zorgteams ben je samen verantwoordelijk voor verzuim, werving en selectie en onderlinge functioneringsgesprekken. Voor veel teams is hiervoor de theorie en praktijk niet helder genoeg. Tijdens deze training ontvang je de tools hiervoor en maak je samen afspraken op dit gebied.
Wat brengt het jou en je team:

 • Je krijgt inzicht in kaders en rollen van je eigen organisatie op het gebied van personeelszaken.
 • Je leert hoe je een selectieprocedure (inclusief een sollicitatiegesprek) opstelt.
 • Je leert hoe je als team omgaat met verzuim en functioneringsgesprekken.

 

Zorgteams en financiën

Voor veel zorgteams is financiën het laatste onderdeel om mee bezig te gaan op de drukke to do list. De zorg voor de cliënt staat immers centraal. Maar om als team resultaatverantwoordelijk te kunnen werken en daarom ook de toekomstige zorg te kunnen borgen is kennis en inzicht in de wijze hoe we geld uitgeven aan onder andere inkoop, personeelskosten en scholing essentieel. Als je weet hoe je samen de bewaking als team doet, maakt het je team krachtig.
Wat brengt het jou en je team:

 • Je krijgt inzicht in hoe je samen een teamjaarplanning maakt.
 • Je krijgt kennis van de financiële kernbegrippen.
 • Je krijgt inzicht in hoe een reële uitgave van verschillende kostenposten.

7 Kenmerken van de Analizo rapportage

 • Betrouwbaar & valide
 • Begrijpelijke taal
 • Uitgebreide rapportage op meer dan 10 onderwerpen
 • Heldere overzichten
 • Uitstekend document om met elkaar in gesprek te gaan
 • Richtinggevend voor ieders talenten en inzet
 • Een mooie basis om taakverdelingen in teams af te spreken

Maak kans op een fotoshoot met je team!

Vraag nu vrijblijvend een offerte op voor de inzet van Analizo en maak kans op een fotoshoot met je team!