Contact

Registratie van uw gegevens

Havesathe Laarwoud B.V. (ook wel: Avicenna Academie voor Leiderschap, Opleidingsinstituut KMBV) verwerkt persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij met persoonsgegevens omgaan, leggen wij hieronder aan u uit. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Onze contactgegevens zijn:
Havesathe Laarwoud B.V.
Bezoekadres: Stromarkt 8, 7411 PJ Deventer
Postadres: Postbus 292, 7400 AG Deventer
Telefoonnummer: 0570-760010
E-mailadres: info@kmbv.nl
KvK-nummer: 04074357

Wie zijn wij?

Havesathe Laarwoud B.V. programmeert op grote schaal projecten in binnen- en buitenland. Wij ontwikkelen, verzorgen en leveren trainingen, opleidingen, cursussen en leergangen.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van onze diensten/werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld om/voor:
1. onze diensten goed te kunnen leveren;
2. met u een relatie aan te kunnen gaan, deze relatie te kunnen onderhouden en om opdrachten/overeenkomsten uit te voeren;
3. onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen;
4. overeenkomsten aan te gaan met leveranciers en (zakelijke) klanten;
5. promotie- en marketingdoeleinden;
6. een goede bedrijfsvoering;
7. sollicitaties en recruitment;
8. wettelijke verplichtingen na te komen;
9. archiefdoeleinden.

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens als dit noodzakelijk is of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummer, paspoortgegevens en functiegegevens. Wij verwerken deze gegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Heeft Havesathe Laarwoud B.V. uw persoonsgegevens niet meer nodig, dan zal zij de persoonsgegevens verwijderen.

Stuurt Havesathe Laarwoud B.V. persoonsgegevens door naar andere bedrijven/organisaties?

Ja, dat kan zich voordoen. Havesathe Laarwoud B.V. werkt vaak samen met andere bedrijven om haar diensten en producten goed te kunnen blijven leveren en indien dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Wij werken bijvoorbeeld samen met verschillende docenten/trainers, met organisaties waar de verschillende trainingen/opleidingen worden gegeven, softwareleveranciers, marketingbureaus, administratiekantoren, hotels en reisorganisaties. Ook ter uitvoering van een wettelijke plicht kan het met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens met andere partijen moeten delen (denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens op een factuur t.b.v. de Belastingdienst). Indien Havesathe Laarwoud B.V. samenwerkt met derde partijen, maakt zij over de verwerking van persoonsgegevens duidelijke afspraken met deze partijen, zodat een zorgvuldige en veilige omgang van persoonsgegevens wordt geborgd.

Cookies

Voor een goede werking van de website en om de kwaliteit van de website te bekijken en te verbeteren, gebruiken wij technische cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of apparaat worden geplaatst om de website voor u gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Deze technische cookies verzamelen geen persoonsgegevens van u. Indien de cookies wel persoonsgegevens van u zullen verzamelen, vragen wij u hiervoor altijd vooraf om toestemming. Eventueel kunt u in uw eigen instellingen van uw browser aangeven of u cookies toestaat of niet.

Hebben wij de persoonsgegevens goed beveiligd?

Ja. Wij zorgen voor een goede en passende (organisatorische en technische) beveiliging van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen. Een goede beveiliging wordt bereikt door de implementatie van een reeks passende beheersmaatregelen, met inbegrip van beleid, processen, procedures en software- en hardwarefuncties. Deze maatregelen worden vastgesteld, geïmplementeerd, gemonitord, beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Uw privacyrechten

Havesathe Laarwoud B.V. verwerkt in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan u op de hoogte bent. U bent daar dan al vooraf over geïnformeerd of u heeft daar uw toestemming voor gegeven. Wilt u weten welke persoonsgegevens Havesathe Laarwoud B.V. van u verwerkt en wilt u de persoonsgegevens ontvangen? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook. U kunt ons dan hiervoor mailen of een brief sturen. Als u uw persoonsgegevens heeft ingezien en het blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of niet volledig, dan kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. In een aantal gevallen kunt u ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.
Heeft u bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken indienen of bezwaar maken

Als u een verzoek omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens wilt indienen of u wilt bezwaar maken, dan kunt u dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan ons sturen. Wij verzoeken u dan wel om uw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij zullen uw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.

7 Kenmerken van de Analizo rapportage

  • Betrouwbaar & valide
  • Begrijpelijke taal
  • Uitgebreide rapportage op meer dan 10 onderwerpen
  • Heldere overzichten
  • Uitstekend document om met elkaar in gesprek te gaan
  • Richtinggevend voor ieders talenten en inzet
  • Een mooie basis om taakverdelingen in teams af te spreken

Maak kans op een fotoshoot met je team!

Vraag nu vrijblijvend een offerte op voor de inzet van Analizo en maak kans op een fotoshoot met je team!